آناتومی شتر مرغ

اسکلت بندی


قابل توجه ترین بخش اسکلت بندی شترمرغ جناغ است .استخوانی که تا 4 سانتی‌متر ضخامت داشته و دارای ساختمانی متخلخل می‌باشد استخوان جناغ از قفسه سینه در ستیز و برخورد با موانع مراقبت می‌کند اگر چه در این

مورد همیشه موفق نمی‌باشند وجه تمایز جناغ شترمرغ فقدان بخش ستیغ مانندی است که در بقیه پرندگان وجود دارد و در پرواز موثر است. شترمرغ‌ها ماهیچه های سینه‌ای قابل توجهی ندارند.


جالب توجه است که نوک این پرنده از 13 استخوان مجزا تشکیل شده است که به وسیله پوست محکم خارجی کنار هم قرار گرفته‌اند چنین ساختاری قرمز شدن منقار را در طول فصل جفت گیری تسهیل می‌سازد.

دستگاه گوارش


شترمرغ پرنده‌ای است که به جای چینه دان دارای یک مری کیسه‌ای شکل می‌باشد که غذا در آن جمع می‌شود. زمانیکه شترمرغ سرش را بالا نگه می دارد غذا به پیش معده رفته و در معرض شیره معده که تقریباً از 300 غده

ترشح می‌شود قرار می‌گیرد. این غدد در انتهای پشتی معده و در زیر لایه ضخیمی از موکوس قرار دارند. پیش معده به سنگدان منتهی می‌گردد. سنگدان عضوی بزرگ با وزنی در حدود 2 کیلوگرم است که از دیواره‌ای به ضخامت

تقریبی 92 میلیمتر تشکیل شده است.


عضلات دیواره سنگدان توسط پوسته‌ای به ضخامت 3 تا 4 میلیمتر از محتویات داخلی جدا می‌گردد . محتویات سنگدان یک شترمرغ بالغ شامل مواد غذایی بلعیده شده و تقریباً 5/1 کیلوگرم سنگریزه است که غذا را به شکل خمیر در می‌آورد.
این سنگریزه‌ها به دلیل فرسایش برای مدت محدودی در سنگدان باقی مانده است و بایستی پیوسته با سنگریزه های جدید جایگزین شوند. یک دهانه پیلوری شکل و دارای یک عضله اسفنگتری به روده کوچک منتهی می‌شود

.
در محل اتصال روده کوچک به روده بزرگ سکتوم منشعب می‌شود که حامل باکتریهایی هستند که توانایی شکستن سلولز را دارند

.
آخرین بخش دستگاه گوارش کلوآک است که متشکل از سه حجره می‌باشد.

سایر اندامهای داخلی


مغز شترمرغ بطور متوسط وزنی معادل 40 گرم دارد که برابر جرم یک چشم شترمرغ است . رنگ یک مغز سالم سفید مات بوده و توسط توری از وریدهای کوچک احاطه شده است قلب شترمرغ با وزنی در حدود 600 تا700 گرم

توسط نسوج چربی دار به رنگ زرد متمایل به قهوه‌ای پوشانده شده است . یک قلب سالم نرم و بدون لک بوده و دارای یک تلؤتلؤ خفیف می‌باشد کبد از دولوب به رنگ قهوه‌ای تا آبی و دارای ساختمانی با قوام تشکیل شده است

.کبد در قفسه سینه و در پشت و دو طرف قلب قرار گرفته است شتر مرغ فاقد کیسه صفرا می‌باشد.

شترمرغ دارای دو ریه به رنگ صورتی کم رنگ است. هر ریه به پنج کیسه هوایی منتهی می‌شود که آنها نیز به نوبه خود به استخوانهای اصلی خصوصاً استخوانهای بال و استخوانهای جناغی و مهره های ستون فقرات متصل

می‌گردند.

کلیه‌ها به طول تقریبی 30 سانتی‌متر و ضخامت 7 سانتی‌متر به رنگ قرمز متمایل به قهوه‌ای می‌باشند. کلیه‌ها شامل 3 لوب بوده که این لوب‌ها ساختمانی منقوط داشته و در امتداد ستون فقرات و از ابتدای آخرین قوس دنده‌ای
قرارگرفته‌اند.

مجاری ادرای به محفظه میانی کلوآک جایی که ادرار تا زمان دفع نگهداری می‌شود منتهی می‌گردد. شتر مرغ‌ها برخلاف دیگر پرندگان ادرار و مدفوعشان را به صورت جداگانه دفع می‌کنند.

/ 1 نظر / 103 بازدید
اهبر

سلام تو را جون بابات به ما سر بزن ... [نیشخند]